Екстернат

Деталі

Інститут української  філології здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст» на екстернатній формі навчання за спеціальностями:

  • українська мова і література (зарубіжна література, українознавство)

  • українська мова і література (зарубіжна література, літературне редагування)

  • українська мова і література (зарубіжна література, практична психологія)

Навчання в екстернаті здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (оплата кожної форми контролю встановлюється вищим навчальним закладом)

 

Відповідно до Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах, затвердженого МОН України  від 08 грудня 1995 р.:

 

Екстернат є особливою формою навчання осіб (екстернів), які  мають відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень, для здобуття ними певного рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання у вищому навчальному закладі заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

 

Тривалість екстернату для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня не регламентується нормативною тривалістю навчання, визначеною навчальним планом.

 

Обсяг, структура і якість знань, умінь та навичок екстернів мають відповідати вимогам державного стандарту освіти, встановленого  для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

 

Лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття в екстернаті не застосовуються.

 

Навчання екстерна здійснюється за індивідуальним навчальним планом, складеним на основі навчального плану з дотриманням наступності та структурно-логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти відповідного напрямку підготовки (спеціальності).

 

Індивідуальний навчальний план екстерна складається на кожний навчальний рік протягом першого місяця навчального року.

 

Екстерн може складати екзамени з навчальної дисципліни в цілому або з окремих  її навчальних курсів, але не менше обсягу, передбаченого для одного семестру.

 

Перезарахування  результатів раніше складених екстерном заліків та екзаменів проводиться дирекцією Інституту за умови ідентичної назви, обсягу і змісту навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю.

 

Екзамени і заліки екстерни складають комісії у складі трьох осіб, призначеній завідуючим відповідної кафедри. 

 

У разі отримання екстерном під час екзамену чи заліку незадовільної оцінки (не зараховано) дозволяється одноразове повторне складання екзамену (заліку) у термін, визначений дирекцією Інституту, в межах навчального року.

 

Державні екзамени та захист дипломних проектів проводиться на загальних підставах державними екзаменаційними (кваліфікаційними) комісіями у терміни, визначені навчальними планами відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

 

Екстерни, які після завершення навчального року мають більше двох незадовільних оцінок (не зараховано), відраховуються з екстернату і отримують академічну довідку встановленого зразка. 

 

   

Додаткове меню  

   

Хто на сайті?  

На сайті 120 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

6494886
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1519
9719
16047
5360817
128787
437486
6494886

Your IP: 46.229.168.136
Server Time: 2019-12-10 03:18:03
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ