pexels bich tran 760710       Графік заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка  тут