Міжнародні фонди сприяння виконанню наукових досліджень

Міжнародний Вишеградський Фонд

(The International Visegrad Fund – ІVF)

www.visegradfund.org

Фінансування проектів по впроваженню спеціалізованих курсів, пов’язаних з країнами Вишеградської угоди, до навчальних планів університетів.

Національний Центр Наукових Досліджень Франції

www.cnrs.fr

Проведення наукових досліджень для забезпечення соціального, культурного і економічного розвитку суспільства; підтримка наукових досліджень; сприяння поширенню результатів наукових досліджень; проведення аналізу стану науки як на національному так і міжнародному рівні.

Visby

www.studyinsweden.se

Налагодження зв’язків та посилення співробітництва між освітніми та науково-дослідними установами Швеції та країн Балтійського Регіону, Білорусії і України. У рамках даної програми надаються стипендії на навчання та гранти на проведення наукових досліджень у всіх галузях науки

 

 

Фонд Арістотеля Онассіса

www.onassis.gr

Програма дослідницьких грантів та стипендій для іноземних дослідників, викладачів та аспірантів. Пропонує гранти та стипендії з таких наукових дисциплін: філологія, література, переклад, лінгвістика, теологія, історія, археологія, філософія, освіта, психологія, соціологія, антропологія, громадське управління, мас-медіа, право, економіка, архітектура.

Програма візитів до коледжів Оксфордського університету
(Великобританія, Оксфордський університет, Інститут "Відкрите суспільство", Британська Рада).

http://www.centerosvita.od.ua/programs/scientist.html

Коледжі Оксфордського університету пропонують програму короткотермінових візитів для дослідників (як правило, викладачів університетів), хто бажає працювати в бібліотеках Оксфорду або отримати консультації у спеціалістів Оксфорду. Передбачені: одномісячні візити до одного з коледжів Оксфордського університету, причому більшість місць доступні протягом літнього періоду; трьохмісячні візити до Nuffield College виключно для соціальних досліджень. Володіння англійською мовою є необхідним і може бути перевірене. Перевага надається тим, хто працює над спеціальним проектом, наприклад новою книгою або курсом лекцій.

Американська асоціація вищої освіти для жінок AAUW

www.aauw.org/

Міжнародні стипендії надаються жінкам для навчання або досліджень в своїй країні або, в окремих випадках, іншій. Додаткові гранти призначені для підтримки проектів, які будуть виконуватися в рідній країні апліканта. Проект має бути пов'язаним з тематикою досліджень апліканта та мати прямий позитивний вплив на рівень життя жінок.

Бельгійський національний фонд сприяння науковим дослідженням

http://www.fwo.be/

Belgian National Fund for Scientific Research

Усі галузі науки й культури

Гранти для аспірантів і докторантів за двома програмами:

- Research Assistantship;

- Special Doctoral Grant;

Допомога у підвищенні кваліфікації дослідникам з вченим ступенем (Senior Research Assistants).

Гранти у вигляді заробітної платні вченим-членам дослідницької групи або керівникам проектів

(Research Associates или Research Directors);

Кредити на проведення досліджень та закупівлю обладнання

European Science Foundation

http://www.esf.org/research-areas/humanities.html

Підтримка і координація дій європейських дослідницьких консорціумів. Гранти на проведення семінарів, конференцій, лабораторних досліджень. Напрям дослідження має бути актуальним для європейського наукового простору, мати практичний результат

Європейський науковий фонд

www.esf.org.

Асоціація з 68 організацій, що займаються науково-організаційно діяльністю у 24 країнах Європи. Координує загальноєвропейські наукові ініціативи з мето підтримки наукових досліджень високого рівня.

Основні види діяльності: організація дослідницьких семінарів, створення наукових мереж для планування, впровадження й координації досліджень, організація наукових конференцій, міждисциплінарні дослідження

Посольський фонд США

Програма «Збереження культурних цінностей»

kiev.usembassy.gov

Фінансування проектів, спрямованих на збереження культурних цінностей (включаючи археологічні пам’ятки, культові споруди, народні ремесла, запис традиційної музики тощо)

Фонд Освіта для Демократії - Education for Democracy Foundation, Warsaw
www.edudemo.org.pl

Зміцнення культурних, освітніх, наукових зв’язків між Україною і Польщею, сприяння ствердженню демократичних цінностей

Представництво ООН в Україні
www.un.kiev.ua
Проекти, програми, ресурси та документи агенств ООН, що працюють в Україні: ВОЗ, МАГАТЕ, МВФ, ПРООН, Світовий Банк, Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, Фонд Народонаселення ООН, Програму ОООН-СНІД, Дитячий Фонд ООН.

Міжнародний Фонд "Відродження"
www.irf.kiev.ua

Проекти, спрямовані на ствердження демократичних цінностей і розбудову громадянського суспільства