Перелік навчальних дисциплін за циклами підготовки освітньо-професійної програми „бакалавра” зі спеціальності „Українська мова і література”

 

Назви циклів і навчальних дисциплін

 

Мінімальна кількість навчальних годин/кредитів

 

1

 

2

 

Всього годин/кредитів для освоєння програми

 

6408 / 178

 

Нормативна частина програми

 

3780 / 105

 

Варіативна частина програми

 

2628 /73

 

Дисципліни, які встановлює навчальний заклад

 

2628 / 73

 

Дисципліни за вибором студентів

 

414 / 11,5

 

Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки

 

1080 / 30

 

Нормативна частина циклу

 

1296 / 24

 

Історія України

 

216/6

 

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика, естетика)

 

144 / 4

 

Економічна теорія

 

144 / 4

 

Соціологія

 

54 / 1

 

Політологія

 

108 / 2

 

Культурологія

 

54 / 1,5

 

Правознавство

 

90 / 2,5

 

Іноземна мова

 

288 / 8

 

Фізичне виховання

 

396 / 11

 

Дисципліни за вибором студентів

 

414 / 11,5

 

Цикл природничо-наукової підготовки

 

 

360 / 10

Нормативна частина циклу

 

Нові інформаційні технології

 

108/3

 

Технічні засоби навчання

 

54/1,5

 

Основи екології

 

54/1,5

 

Безпека життєдіяльності

 

54/1,5

 

Варіативна (вибіркова) частина циклу

 

Дисципліни за вибором студентів

 

108/3

 

Дисципліни, які встановлює університет

 

54/1,5

 

Цикл професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки

 

3780/105

 

Професійно-педагогічна підготовка

 

954 / 26,5

 

Психологія

 

270 /7,5

 

Педагогіка

 

180 / 5

 

Методика навчання української мови

 

216/6

 

Методика навчання української літератури

 

216/6

 

Вікова фізіологія і шкільна гігієна

 

72 /2

 

Професійна науково-предметна підготовка

 

3690/ 102,5

 

Сучасна українська літературна мова

 

936 / 26

 

Історична граматика української мови

 

180 / 5

 

Старослов’янська мова

 

108 / 5

 

Українська діалектологія

 

72 / 2

 

Вступ до мовознавства

 

72 / 2

 

Стилістика української мови

 

216 / 6

 

Історія української літератури

 

1008 / 28

 

Фольклор

 

72 / 2

 

Вступ до літературознавства

 

108 / 5

 

Історія зарубіжної літератури

 

648 / 18

 

Ділова українська мова

 

144 / 4

 

Дитяча література

 

54 / 1,5

 

Практикум з української мови

 

72 / 2

 

Дисципліни за вибором студентів

 

414 /11,5

 

 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТА

 

Підсумкова державна атестація проводиться у вигляді комплексного державного іспиту, який охоплює нормативний зміст підготовки фахівця з української мови, української літератури і методики навчання української мови та української літератури. Мета державного іспиту полягає у з’ясуванні рівня підготовленості професійних завдань, передбачених відповідними стандартами вищої освіти, а також до продовження освіти на вищому кваліфікаційному рівні.

 

Державний іспит проводиться як комплексна перевірка теоретичних умінь студентів-випускників з дисциплін, передбачених відповідним стандартом.

 

Порядок проведення і програму кваліфікаційного державного іспиту визначає вищий навчальний заклад на засадах нормативних і методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України та стандартом вищої освіти.

 

   

Додаткове меню  

   

Хто на сайті?  

На сайті 406 гостей та 0 користувачів

   
© NPUROUNDER