632c68a2a4b3836d7b36bd8b6aa29e96Як правильно обрати дисципліну? Інструкція

 

 

 

Освітній ступінь "Бакалавр"

   ФІЛОЛОГІЯ та СЕРЕДНЯ ОСВІТА

1 курс

Вступ до лінгвістичної прагматики

Новітні тенденції українського словотворення

Теоретичні основи формування української термінології

Основи наукових досліджень

Основи теорії комунікації

Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці

Теоретична і практична фонетика англійської мови

Лексикологія англійської мови

Актуальні проблеми фольклористики

Бароковий дискурс в українській літературі

Еволюція та формування жанрово образної системи києворуської літератури

Історія української драматургії і театру

Редакторський аналіз і правка

Редагування творів різних жанрів

Державне регулювання редакторської діяльності

Долікарська медична допомога

Український правопис: нова редакція

     2 курс

Основи наукових досліджень

Основи мовного планування

Основи економічної теорії

Релігієзнавство

Соціологія

Правознавство

Долікарська медична допомога

Психологія конфлікту

Науковий стиль мовлення

Редагування інтернет-видань

Країнознавство

Культурологія

Редакторський фах

Редагування рекламних повідомлень

Теорія сполучуваності мовних одиниць

Основи міжкультурних комунікацій

Проблемні питання синтаксису

Функціональна морфологія

Літературна герменевтика

Розвиток модернізму в українській літературі

Основи фоностилістики

3 курс

Психолінгвістика

Редагування перекладу

Історичне краєзнавство

Політологія

Логіка

Коректура і типологія помилок

Теорія і практика публіцистики

Галузеве редагування

Патопсихологія

Психологія культури

Психологія подолання життєвих труднощів

Психологія управління

Психологія спілкування

Психологія сім’ї

Сучасні теорії особистості

Країнознавство (уі)

Історичне краєзнавство

Методика наукових історичних дисциплін

Історія світових цивілізацій

Музеєзнавство

Історія університетської освіти

Етнологія народів світу та України

Історія етносів України

Археологія України

Історія української педагогіки

  ЖУРНАЛІСТИКА

1 курс

Журналістська майстерність

Практикум з видавничої справи

Практикум з редагування

Основи професійної комунікації

Теорія і практика перекладу

Видавничий маркетинг

Редакторсько-видавничий фах

Редакторська майстерність

Сучасні редакційно-видавничі процеси

2 курс

Видавнича майстерність

Практикум з журналістики

Історія мови української реклами

Політологія

Логіка

Етика та естетика

3 курс

Стилістика PR-тексту

Видавничий бізнес

Редакційний менеджмент 

Освітній ступінь "Магістр"

  ФІЛОЛОГІЯ / СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Історія українського мовознавства

Системна організація української мови

Функційно-семантична граматика

Комунікативна лінгвістика

Соціолінгвістика

Українська лінгвокультурологія

Стилістика PR-тексту

Культура української наукової мови

Лінгвоаналіз іншомовного тексту

Мовленнєвий етикет у комунікативній діяльності фахівця

Науковий стиль мовлення

Література як художня система

Літературний процес

Естетична взаємодія літератури і фольклору

Музеєзнавство та архівознавство

Етнопсихологія

Соціальна історія України

Джерелознавство історії України

Країнознавство

Історичне краєзнавство

Історія української діаспори

Народна культура української діаспори

Тренінг професійного самовизначення

Психологія стресу

Редагування перекладу

Реклама і PR. Редагування рекламних повідомлень

Текстологія та редагування

Текст як об’єкт лінгвістичних досліджень

Інформаційна безпека

Комунікативний синтаксис

Літературознавча герменевтика

ВИДАВНИЧА СПРАВА

Створення сайтів

Редагування інтернет-видань

Стилістика PR-тексту

Контент-аналіз сучасних засобів масової інформації

Медіааналітика

Авторські медійні проекти

Сучасні мережеві комунікації